FORTE FEMME

TitleFORTE FEMME
ClientFORTEBANK
Product / ServiceFORTEBANK
CategoryA01. Glass
EntrantKOMBINAT Almaty, KAZAKHSTAN
Idea Creation VOSKHOD Ekaterinburg, RUSSIA
Idea Creation 2 KOMBINAT Almaty, KAZAKHSTAN
Media Placement VOSKHOD Ekaterinburg, RUSSIA
Media Placement 2 KOMBINAT Almaty, KAZAKHSTAN
Production DADDY'S FILM Moscow, RUSSIA

Credits

Name Company Position
Georgy Kornilov Voskhod Copywriter
Anton Rozhin Voskhod Copywriter
Artem Epanchinctev Voskhod Copywriter
Alfia Khafizova Voskhod Copywriter
Vladislav Derevyannykh Voskhod Art Director
Kirill Ratman Voskhod Art Director
Elizaveta Larionova Voskhod Producer
Andrey Gubaydullin Voskhod Creative Director
Veronika Malikova Voskhod Strategist
Yelena Dmitriyeva RA Kombinat Producer
Taissiya Samoilova RA Kombinat Producer Assistant
Tomiris Kassenova RA Kombinat Producer Assistant
Nikita Yermolayev RA Kombinat Creative Director
Rassul Abidov RA Kombinat Copywriter
Diana Korchevskaya RA Kombinat Art Director
Egor Solomatin Daddy's Production Producer
Darya Yastrebova Daddy's Production Director
Tim Lobov Daddy's Production Director Of Photography
Links
Video URL