KING KONG

Bronze Spike Campaign
TitleKING KONG
BrandDENON
Product / ServiceELECTRONICS
CategoryA04. Home Appliances, Furnishings, Electronics & Audio-Visual
2 of 2 Campaign
EntrantJWT SHANGHAI, CHINA
Entrant Company JWT SHANGHAI, CHINA
Advertising Agency JWT SHANGHAI, CHINA
Production Company SHOOTING GALLERY Shanghai, CHINA
Production Company 2 WISHING WELL SHANGHAI, CHINA

Credits

Name Company Position
Sheungyan Lo/Yang Yeo JWT Shanghai Regional Ecd
Bill Chan JWT Shanghai Chief Creative Officer
Hattie Cheng JWT Shanghai Creative Director
Recky Hou/Roc Huang JWT Shanghai Art Director
Chanfron Zhao/Alexandra Chalmer JWT Shanghai Copywriter
Recky Hou/Roc Huang JWT Shanghai Designer
Liza Law/Chivel Miao/Joseph Yu/Isaac Xu JWT Shanghai Print Production
Daniel Ingall/Carol Ma/Kenny Ye JWT Shanghai Client Service
Jeff Chen/Nicole Hu Photographer
Wei Xin/Xuming Zhang/Zhiyuan Tan Illustrator
Guo Hong/Fion Fu Retouching
Shooting Gallery Shanghai/Wishing Well Shanghai Production House